0

МИЕНЕ НА РЪЦЕ

Сапун за миене на ръце
Промоция

Дезинфектант и антибактериален гел за ръце на спиртна основа InDerma Guard – 500 ml.

6.99 лв.

Достъпен банков потребителски кредит за покупки на стоки на изплащане

Дезинфектант и антибактериален гел за ръце на спиртна основа InDerma Guard – 500 ml.

 • Разрешително от Министерство на здравеопазването
 • Опаковки – 500 ml.
 • Дерматологично тестван!
 • Без изплакване
 • На спиртна основа
 • Концентрация – Готов за употреба
 • 10 бр. x 500 мл в кашон /20/17/40/, 5.300 кг

Описание: InDerma Guard  е качествен дезинфекциращ гел за ръце, произведен в България. Разполага с разрешително от Министерство на здравеопазването за предоставяне на пазара на група биоциди № 2715-2/28.08.2020. Вид на биоцида съгласно приложение V на Регламент (ЕС) №528/2012 на Евопейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употреба на биоциди

 • Главна група 1 – Дезинфектанти
 • Продуктов тип 1 – Хигиена за човека
 • Вид на групата биоциди – Гел/течност
 • Данни за активното вещество/вещества в групата биоциди
 • Етилов алкохол │CAS:64-17-5, EC №200-578-6 │ Концентрация на активното вещество 70.0 g/100 g
 • Категория на потребителите – Масова

Област/области на приложение: Биоцидът е с бактерицидно, фунгицидно (Candida albicans) и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) действие, като областта на приложение е хигиенна дезинфекция на ръце за употреба в места с обществено предназначение – в търговски обекти, хранително-вкусовата и козметичната промишленост, ветеринарната практика, офиса и в бита.

Начин на употреба:Биоцидът е готов за употреба. Дезинфекция на ръцете се осъществява чрез втриване в кожата на ръцете в продължение на 60 секунди на минимум 3 мл или достатъчно количество от гела. Не е необходимо последващо изплакване с вода.

Предупреждения за опасност: Силно запалими течности!

Препоръки за безопасност: Да се съхранява извън обсега на деца. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.  Тютюнопушенето е забранено. Да се съхранява на добре проветливо място. Да се съхранява на хладно. Съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

 

Нашата форма за въпроси

Ако имате въпрос относно нашите продукти, ще се радваме да Ви отговорим!

  Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.

   Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.

    Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.