0 елемента

Препарати за водоструйки

Специализирани препарати за почистване с професионални и битови водоструйки

Неутрална пяна за почистване с водоструйка 20 литра

288.00 лв.

Кредитен модул TBI Bank 19.68

Само за 20.35 лв. на месец

Достъпен банков потребителски кредит за покупки на стоки на изплащане

Неутрална пяна за почистване с водоструйка 20 литра

 • Средство за чистене като пяна, което запазва материала, предназначено е за чистене на леки замърсявания от масла, мазнини и белтъчини
 • Стабилният килим от пяна увеличава въздействието на чистенето и добре се измива
 • Средство за чистене с пяна под високо налягане
 • Разтваря масла, мазнини и минерални замърсявания
 • Особено благо за материала поради неутралната формула
 • Създава килим от пяна който дълго издържа
 • Много добри свойства на измиване
 • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
 • Сепарира бързо мазнини и вода
 • Без NTA
 
 PressurePro Почистваща пяна, алкална RM 58 PressurePro Почистваща пяна, алкална RM 58 PressurePro Почистваща пяна, алкална RM 58
Количество опаковка (l) 20
Ниво на pH 6,7
Тегло вкл. Опаковка (kg) 21,6
Размери (Д х Ш х В) (mm) 260 / 237 / 430

Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС

 • H315 Предизвиква дразнене на кожата
 • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
 • P264 Да се измие старателно след употреба
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ
 • P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
 • Детски кухни
 • Почистване на повърхности
 • Кухни
 • Основно почистване

Във връзка с COVID-19, бихме искали да Ви информираме, че онлайн магазина ни продължава да работи и взимаме всички възможни мерки за безопасното придвижване на стоки и хора. Можете да се свържете с нас на 0889 89 66 68, office@easyclean.bg и чрез контактна ни форма.

Нашата форма за въпроси

Ако имате въпрос относно нашите продукти, ще се радваме да Ви отговорим!Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.


Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.

Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.